Sök fordonstillstånd genom att kontakta Göran Larsson, "larsegarden@telia.com"

Fordon som tillfälligt skall besöka Sydkoster ansöker om tillstånd via epost och epostsvaret visas för färjepersonal innan ombordkörning. En slitageavgift faktueras via Kostermarin enligt särskild taxa (se lokala trafikstadgan).
Fordon som under ett år väntas vistas mer än 30 dagar på Sydkoster skall ha permanent tillstånd synligt placerad på fordonet. Det sökes genom att bifogade blankett fylls i och skickas till Göran Larsson med epost enligt ovan eller med ytpost till Göran Larsson, Larsegarden, 452 05 Sydkoster.
se också under fliken "Lokal trafikstadga"