Sydkosters samfällighetsförening för
Koster Ga:1

Sydkosters samfällighetsförening förvaltar Sydkosters huvudvägar, dvs. de vägar som förbinder Långegärde, Ekenäs, Kyrkosund samt vägen till  linfärjan och vägen till Kilesands brygga.

Denna gemensamhetsanläggning benämns Koster Ga:1 och  bildades i september 2015 när Trafikverket (trots våra överklaganden) lämnade över ansvaret för öns huvudvägar till samtliga fastighetsägare och på ön.

Här under kan du ladda ner karta med Koster Ga:1 markerad, samt registreringsbevis och stadgar för samfällighetsföreningen som har organisationsnummer 717916-2339.

Hantering av register över fastigheter och andelsägare

Planerade åtgärder

I dokumentet härunder beskrivs verksamhetsplanen inklusive en lista över planerat vägunderhåll. Läs och ge gärna synpunkter, kom med kompletteringar. 

Fakturabrev för 2018 och bifogad information om trafiksäkerhet

 • Torbjörn Stjernberg • 18 juli 2018 15:06:02
  Äntligen lite regn - och därmed salt på vägarna!
  Tack Yngve för att du var på hugget när regnet kom.
  Hoppas att vi nu slipper dammproblemen en tid!
 • Torbjörn Stjernberg • 29 juni 2018 15:57:19
  Även i år har vi fått påpekanden om att det dammar på vägarna. Vi har saltat en gång i sommar och planerar att salta igen när det är meningsfullt. Saltets effekt är att binda fukt i vägen - och utan regn gör saltet ingen nytta. Vi är alltså medvetna om dammproblemet och beklagar att vi inte kan göra så mycket åt det dessa torra dagar.
 • Torbjörn Stjernberg • 2 juli 2017 10:56:28
  SALTNING AV VÄGARNA - vi är väl medvetna om att vägarna dammar, men den utrustning som behövs för att saltbinda är trasig. Vi försöker hyra utrustning från fastlandet för att snarast möjligt salta grusvägarna. Till dess (och gärna även därefter) - kör extra försiktigt och mjukt så att det dammar så lite som möjligt!
 • Torbjörn Stjernberg • 19 maj 2017 10:57:47
  Protokoll från årsstämman och övriga stämmohandlingar är nu flyttade till fliken Protokoll. Lokala trafikstadgan är uppdaterad.
 • Torbjörn Stjernberg • 25 april 2017 20:56:04
  Hej!
  Nu har jag, härovan, lagt lagt in en preliminär nedladdningsbar version av de powerpointbilder (i pdf-format) som vi tänker oss använda vid årsstämman. Där är ändringarna i trafikstadgan markerade i rött och där finns även en presentation av tänkta åtgärder på vägarna och en introduktion till en diskussion om trafiksäkerhet.
 • Pär Åstrand • 25 april 2017 13:01:09
  Hej Torbjörn!
  Kan jag finna styrelsens förslag till smärre förändringar av lokala trafikstadgan någonstans här på hemsidan? Har letat men ej funnit dessa.
 • Krister Schiöler • 21 april 2017 23:41:45
  Vi har fördelen av att sjöpolisen kan alkotesta och göra fartkontroller numera. Tidigare larmades om polisen tog färjan men nu finns en större medvetenhet hos Björköborna. Information genom alla föreningar är självklart viktigt
 • Torbjörn Stjernberg • 21 april 2017 17:35:31
  Hej Krister!
  1.Håller helt med om vikten att fondera - efter det första året, dvs. 2016, (med för oss gynnsam väderlek, och överföring av vissa medel från Filjestadsvägen) kan vi sätta av drygt 700 000. Det blir inte lika mycket 2017 men ändå tillräckligt för att våga föreslå en sänkning av avgiften till 1200 per andel. Vår stora oro är de kostnader som, om några år, drabbar oss när asfaltvägen måste åtgärdas.
  2. Vi har redan haft mycket glädje av medlemskapet i REV, inte minst i samband med övertagandet av vägarna. De ger oss också en prisvärd försäkring.

  Vi välkomnar förstås alla erfarenheter från andra föreningar - just nu är vi extra intresserade av hur man agerar vid fall av fyllekörning som vi sett exempel på de senaste dagarna.
 • Krister Schiöler • 21 april 2017 15:26:52
  1. När man planlägger större arbeten vore det väl bra att fondera en del varje år? Jag är med i en liten samfällighet och vi skall enl § 12 avsätta minst (summa) varje år
  2: Är samfälligheten med i REV? I annat fall rekommenderar jag att man går med www.revriks.se.

 • Torbjörn Stjernberg • 11 januari 2017 16:34:55
  Hej Jarl!
  Visst anlitar vi LUBIS. Anders Andersson har kvar den del av LUBIS som bedriver markbearbetning och har Yngve Torgilsman och Lennart Hansson anställda i LUBIS. Vi hoppas verkligen att Anders fortsätter driva LUBIS. Byggverksamheten har dock gått över till Svante Nillson i Kilesands Bygg AB. Tompa (Thomas Larsson) arbetar främst med Kaj Axelsson i Kosteröarnas Bygg och Fastighet AB.
 • Jarl Tidestedt • 11 januari 2017 16:21:31
  Hej!
  Enligt utskick skulle ni ha anlitat Lubis. Jag har hört att han hade blivit pensionär och avvecklat firman. Är det inte så," Tompa" startade ju eget han var ju anställd där. Har jag fått allt om bakfoten?
  Mvh Jarl
 • Jörgen Bohlin • 4 januari 2017 09:50:25
  Med instämmande; det hittillsvarande arbetet borgar för en god fortsättning!
 • Douglas Lipkin • 3 januari 2017 17:53:10
  Håller med Göran! Tack för ett bra jobb
 • Göran Sandstedt • 3 januari 2017 14:30:53
  Tack för ett bra vägjobb för allas bästa.
 • Torbjörn Stjernberg • 20 juni 2016 10:50:26
  Välkommen att skriva i gästboken. Så här kommer alla som ser på hemsidan att kunna se din kommentar.