Årsstämma  16 juni 2024 kl 10:00 på KSK
Kallelse

Vid utskick av kallelsen via e-post skickades det av misstag två tomma mejl innan kallelsen kom.

 

Undvik avgift för pappersfaktura


Anvisning för kulvertering av in- eller utfart från fastighet vid anslutning mot väg som tillhör Sydkosters Samfällighetsförening Koster Ga:1 tillhör 

Fordonstillstånd

Fordon som tillfälligt skall besöka Sydkoster
Ansökan tillfälligt tillstånd

Fordon som under ett år väntas vistas mer än 30 dagar på Sydkoster
Ansökan permanent tillstånd