Undvik avgift för pappersfaktura


Anvisning för kulvertering av in- eller utfart från fastighet vid anslutning mot väg som tillhör Sydkosters Samfällighetsförening Koster Ga:1.

Fordonstillstånd

Fordon som tillfälligt skall besöka Sydkoster
Ansökan tillfälligt tillstånd

Fordon som under ett år väntas vistas mer än 30 dagar på Sydkoster
Ansökan permanent tillstånd