Dammbindning

Måndagen den 3 juni på förmiddagen kommer huvudvägarna på Sydkoster behandlas för dammbindning.  Lastbilden som sprider medlet behöver fri väg för att kunna hålla jämn hastighet. Du som möter den KÖR ÅT SIDAN I GOD TID!

Medlet som sprids heter Dustex och limmar ihop vägens fina partiklar med det grövre gruset och på så sätt förhindrar dammbindning. Dessutom är det ofarligt för människor, växter och djur, samt minskar risken för rost och slitage på ditt fordon.

Årsstämma  16 juni 2024 kl 10:00 på KSK
Kallelse

Vid utskick av kallelsen via e-post skickades det av misstag två tomma mejl innan kallelsen kom.

 

Undvik avgift för pappersfaktura


Anvisning för kulvertering av in- eller utfart från fastighet vid anslutning mot väg som tillhör Sydkosters Samfällighetsförening Koster Ga:1.

Fordonstillstånd

Fordon som tillfälligt skall besöka Sydkoster
Ansökan tillfälligt tillstånd

Fordon som under ett år väntas vistas mer än 30 dagar på Sydkoster
Ansökan permanent tillstånd