Vintervägar
Ansvaret för vinterväghållningen är delat mellan kommun och vägföreningen.  Kommunen ansvarar för snöröjningen och vägföreningen för sandning. Hos oss är det dock så att det är samma entreprenör som sköter både och. Vägföreningen Koster Ga:1 sandar endast de vägar vi har ansvar för och inte på enskilda vägar till alla fastigheter. Däremot skall kommunen snöröja till kommuninnevånare och är det pensionärer så långt man kan komma med snöplogen.

Kommunen håller med lådor med sand
Du kan hämta sand/grus gratis, i kärl upp till 10 liter, om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus.
Här finns sand att hämta:

Låda vid infart till miljöstationen på Sydkoster (vid affären)
Låda utanför Bryngelsson på Filjestadsvägen

Undvik avgift för pappersfaktura

Fordonstillstånd

Fordon som tillfälligt skall besöka Sydkoster
Ansökan tillfälligt tillstånd

Fordon som under ett år väntas vistas mer än 30 dagar på Sydkoster
Ansökan permanent tillstånd