Årsstämman 14 maj 2016

Sydkosters samfällighetsförening för Koster Ga1 höll sitt första ordinarie årsmöte. Den mest omdebatterade frågan gällde den lokala trafikstadgan, där en motion önskade "att: Näringsidkaren har bygglov samt vederbörliga tillstånd för sin verksamhet för att få tillstånd för sitt fordon". Motionärerna underströk att det var fordonsägaren som skulle intyga att tillstånden finns, men styrelsen såg det ändå som ett vidgat ansvar som styrelsen inte var beredd att ta på sig.  Efter en sluten omröstning konstaterades att styrelsens förslag till trafikstadga skall gälla. Dock framfördes flera förslag till förtydligande i trafikstadgans text.

Årsstämman 2016