Ansökan om permanent fordonstillstånd

Permanent tillstånd gäller för fordon som skall vara på Sydkoster mer än 30 dagar per år.

Permanent tillstånd för fordon med maxbredd 140 cm kan undantagsvis ges av styrelsen efter särskild motivering.  Styrelsen avser vara restriktiv vad gäller permanent tillstånd till breda fordon.

Tillstånd skall alltid anskaffas innan inköp av fordon sker.

Beviljat tillstånd skall visas för färjepersonal innan ombordkörning.

Tillståndsdekalen skall fästas väl synligt på fordonet - på framrutan om sådan finns.

En slitageavgift faktueras via Kostermarin enligt särskild taxa (se lokala trafikstadgan).

Fyll i formuläret och klicka på "Skicka meddelande"

Vill du hellre ansöka på papper. Ladda ned blankett här.