Ansökan tillfälligt fordonstillstånd

Fordon som tillfälligt skall besöka Sydkoster ansöker om tillstånd via detta formulär och epostsvaret visas för färjepersonal innan ombordkörning.

En slitageavgift faktueras via Kostermarin enligt särskild taxa (se lokala trafikstadgan).

Fyll i formuläret och klicka på "Skicka meddelande"

  • Ange vilken datum fordonet anländer till och reser från Koster
  • Ange mellan vilka adresser transport kommer ske