Protokoll

Här samlas protokoll från årsstämmorna.
På grund av Dataskyddsförordningen samlas debiteringslängder och bilagor i en undersida som kräver lösenord. Andelsägare har möjlighet att få lösenordet genom mail till "sydkostervagar@gmail.com".

Årsstämma 5 juni 2022

Årsstämma 28 augusti 2021

Årsstämman som hölls 29 aug 2020

Debiteringslängd finns i fliken "FÖR ANDELSÄGARE"

Årsstämman som hölls 31 maj 2019

Debiteringslängd finns i fliken "För andelsägare". 

Årsstämma kl 10 den 19 maj 2018 i KSK

Samtilga stämmohandlingar finns i undermappen "FÖR ANDELSÄGARE" här bredvid.

Årsstämman 13 maj 2017

Vid denna andra ordinarie årsstämma gjordes vissa justeringar av slitageavgifter i samband med byggprojekt mm. Slitageavgifter var också en fråga som diskuterades, där några önskade att fordon med permanent tillstånd att framföras på Sydkoster skulle undantas från slitageavgifter vid överfart till och från fastlandet. En handuppräckning visade att ungefär hälften av stämmodeltagarna önskade en förändring. Styrelsen skall diskutera frågan vidare. Trafiksäkerhetsfrågor och frågor om kommande vägunderhåll berördes också, liksom frågan om miljöaspekter skall vara en aspekt att beakta vid trafiktillstånd. Stämman godkände debiteringslängden enligt styrelsens förslag om sänkt uttaxering till 1200 kr per andel för 2018 att faktureras i januari 2018.

Årsstämman 14 maj 2016

Sydkosters samfällighetsförening för Koster Ga1 höll sitt första ordinarie årsmöte. Den mest omdebatterade frågan gällde den lokala trafikstadgan, där en motion önskade "att: Näringsidkaren har bygglov samt vederbörliga tillstånd för sin verksamhet för att få tillstånd för sitt fordon". Motionärerna underströk att det var fordonsägaren som skulle intyga att tillstånden finns, men styrelsen såg det ändå som ett vidgat ansvar som styrelsen inte var beredd att ta på sig.  Efter en sluten omröstning konstaterades att styrelsens förslag till trafikstadga skall gälla. Dock framfördes flera förslag till förtydligande i trafikstadgans text.

Årsstämman 31 okt 2015

Även i en skenbart vit och tydlig fråga kan något svart och svårupptäckt element finnas - ser du den sjunde geten?