Sydkosters samfällighetsförening för
Koster Ga:1

Sydkosters samfällighetsförening förvaltar Sydkosters huvudvägar, dvs. de vägar som förbinder Långegärde, Ekenäs, Kyrkosund samt vägen till  linfärjan och vägen till Kilesands brygga.

Denna gemensamhetsanläggning benämns Koster Ga:1 och  bildades i september 2015 när Trafikverket (trots våra överklaganden) lämnade över ansvaret för öns huvudvägar till samtliga fastighetsägare och på ön. Varje fastighet, oberoende 

Här kan du ladda ner karta med Koster Ga:1 markerad, samt gällande stadgar för samfälligheten.

Du hittar även ursprlungligt  registreringsbevis och stadgar . 

I aktbilaga AN1 finner du principerna för fördelning av andelstal. I bilagan anges ursprungliga andelstal.

De aktuella andelstalen finns i debiteringslängden som beslutades på senaste årsstämman.

Vid årsstämmor har beslutats om slitageavgifter för främmande fordon, för tunga fordon, och för fordon som går i avgiftsbelagd trafik. (se lokala trafikstadgan).
Årsstämmor har även beslutat att inte fakturera avgifter för de fastigheter som har andelstal 0,1, eller för uthyrningsrum/stugor om dessa är fyra eller färre.

På grund av Dataskyddsförordningen  kräves lösenord för åtkomst av handlingar från årsstämmorna. Andelsägare har möjlighet att få lösenordet genom mail till "sydkostervagar@gmail.com".

Styrelse

Styrelsen för Sydkosters samfällighetsförening, Koster Ga:1 kontaktas via epost: "sydkostervagar@gmail.com" . 

Sen maj 2017 delas ordföranderollen och sekreterrollen

Ordf.o sekreterare: Britt-Marie Bryngelsson 
          epost: brimabry@hotmail.com
Ordf.o sekreterare:: Olle Ekström,
          epost:olle.ekstrom@gmail.com
Vägsamordnare: Göran Larsson: epost: larsebryggan@gmail.com
Kassör: Fredrik Öhrn 
Helene Andersson Novela
Simon Larsson
Anders Tysklind 
Anita Andersson (suppleant)
Ulf-Inge Hansson (suppleant)

Styrelsen sammanträder ungefär var sjätte vecka. Ordinarie och suppleanter,  deltar aktivt styrelsens arbete och i ansvarstagandet för de vägar som förbinder Långegärde, Kilesand, Ekenäs, samt vägen till  linfärjan.

Fakturor ställs till:
Sydkosters samfällighetsförening
org.nr. 717916-2339
c/o Baker Tilly Strömstad
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad


Betalning till Sydkosters samfällighetsförening görs till:
Bankgiro 5051-2656.
Från konton i utlandet anges vårt Internationella Bank Account Number, (dvs. IBAN): SE715 0000 0000 5174 1105 773 och SE-bankens Business Identifier Code, (dvs. BIC): ESSESESS