Styrelse

Styrelsen för Sydkosters samfällighetsförening, Koster Ga:1 kontaktas via epost: "sydkostervagar@gmail.com" eller  via för alla läsbara kommentarer under "hem". 

Sen maj 2017 delas ordföranderollen och sekreterrollen

Ordf.o sekreterare: Britt-Marie Bryngelsson 
          epost: brimabry@hotmail.com
Ordf.o sekreterare:: Olle Ekström,
          epost:olle.ekstrom@gmail.com
Vägsamordnare: Göran Larsson: epost: larsebryggan@gmail.com
Kassör: Fredrik Öhrn 
Helene Andersson Novela
Simon Larsson
Anders Tysklind 
Anita Andersson (suppleant)
Ulf-Inge Hansson (suppleant)

Styrelsen sammanträder ungefär var sjätte vecka. Ordinarie och suppleanter,  deltar aktivt styrelsens arbete och i ansvarstagandet för de vägar som förbinder Långegärde, Kilesand, Ekenäs, samt vägen till  linfärjan.

Fakturor ställs till:
Sydkosters samfällighetsförening
org.nr. 717916-2339
c/o Baker Tilly Strömstad
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad


Betalning till Sydkosters samfällighetsförening görs till:
Bankgiro 5051-2656.
Från konton i utlandet anges vårt Internationella Bank Account Number, (dvs. IBAN): SE715 0000 0000 5174 1105 773 och SE-bankens Business Identifier Code, (dvs. BIC): ESSESESS