Information om trafiksäkerhet

Vid årsstämman för huvudvägarna på Sydkoster framfördes förslaget att formulera en text att hänvisa till när man ser behov att ingripa när någon beter sig trafikfarligt. Med Susanne Enfors-Davies hjälp har vi formulerat följande om
Trafikregler för Kosteröarna
Alla former av fordon förekommer på öarna. Mopeder, motorcyklar, elbilar, vanliga bilar, traktorer, lastbilar både tunga som lätta, hyrcyklar med varierande påhäng, elcyklar, privatcyklar och också gående. Alla ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt på öarnas trånga vägar. Det förutsätter att man följer trafikreglerna, visar hänsyn och använder sunt förnuft. Fordonens hastighet ska anpassas efter övrig trafik och överallt gäller en maxhastighet på 30 km/tim.
Vanliga trafiklagar gäller såväl på öarna som på fastlandet.
Gående
Gå på vänster sida för att se och möta trafiken. Håll reda på barn och hundar och ge rimlig plats till mötande fordon.
Cyklister
Cykla på höger sida en och en och inte i bredd. Håll reda på cyklande barn och hjälp dem att hålla sig på höger sida. Vägarna lämpar sig inte för att lära små barn att cykla på. Ge rimlig plats till mötande fordon. Stanna inte mitt på vägen utan stanna vid vägkanten.
Moped och elbil
Det krävs förarbevis klass II för moped och bil med maxhastighet 25 km/tim (om du inte är född före september 1994).
Visa hänsyn och sänk hastigheten vid möten.
Som förälder har du ett ansvar för att dina minderåriga barn inte framför moped eller bil.
Nykterhetskraven – och de legala konsekvenserna vid överträdelse – är samma som för vanliga bilar och kan orsaka ett förlorat körkort.
Motorcykel, bilar och lastbilar
Anpassa hastigheten efter rådande trafik. Maxhastighet är 30 km/tim. Visa hänsyn emot all övrig trafik, såsom gående, cyklister, mopeder osv. Naturligtvis ska föraren vara nykter.


Vägarna uppfattas ibland vilseledande som bilfria. Det uppstår trängsel framför allt under högsommaren då det tidvis är mycket trafik av blandade fordon och gående. Några har ”glömt” trafikreglerna på fastlandet och låter minderåriga olagligt köra fordon. Tyvärr förekommer det onykterhet också. Vi måste då alla hjälpas åt och säga ifrån när vi ser uppenbara lagbrott. För allas trivsel och säkerhet måste trafikreglerna följas.

För trafiksäkerheten sker röjning utefter vägen

Här ser du vägföreningens ansvarsområde att röja.

Det är ett medborgaransvar som gäller för alla, inte styrelsens ansvar i rollen som styrelse, att polisanmäla vid grova trafikbrott! Det är viktigt att ingripa vid exempelvis rattfylla och annat trafikfarligt beteende genom att ringa 112 och göra polisanmälan - men Det är också tillåtet att ingripa, t.ex. ta fordonets nycklar, eller hålla fast personen tills polisen kan komma för att mäta alkoholnivån. Det bör dock göras om det kan ske utan att man riskerar skador.

Polisen önskar också att man anmäler brott som begåtts, även om det är för sent för polisen att ingripa. Då kan det göras via 11414, och det kan eventuellt göras anonymt. Vi i styrelsen vill också ha den informationen för att kunna varna fordonsägaren och eventuellt dra in tillståndet för fordonet att framföras på Syd. Polisen kontrollerar att fordonen har tillstånd att framföras Polisen skall kontrollera att tillståndspliktiga fordon har vägföreningens dekal eller mailbesked som visar att de får framföras på Sydkoster. Fordon som saknar tillstånd bötfälls.

Äldre elbilar behöver inte registreras om de inte går fortare än 30 km/tim. Nyare elbilar har i regel registrerats som motorredskap klass 2 eller som mopedbil klass 1 (dvs.EU moped).

För alla elbilar ställs krav på minst AM körkort! Vad gäller fyrhjulingar (dvs. ATW) finns en rad olika regler för registrering och körkortskrav som är strängare än för elbilar.

På Sydkoster krävs att fyrhjulingar är nödvändiga i arbetet för att vi skall bevilja fordonstillstånd.

Kom ihåg att svensk lag gäller på vår ö! Det innebär bl.a. att barn under 15 år skall ha cykelhjälm. Gå på vägens vänstra sida (så du möter trafiken) - om du inte har sällskap med cyklande småbarn. Polisen bötfäller mopedförare utan hjälm, liksom de som skjutsar på mopedflaket.
 

Vintervägar
Ansvaret för vinterväghållningen är delat mellan kommun och vägföreningen.  Kommunen ansvarar för snöröjningen och vägföreningen för sandning. Hos oss är det dock så att det är samma entreprenör som sköter både och. Vägföreningen Koster Ga:1 sandar endast de vägar vi har ansvar för och inte på enskilda vägar till alla fastigheter. Däremot skall kommunen snöröja till kommuninnevånare och är det pensionärer så långt man kan komma med snöplogen.

Kommunen håller med lådor med sand
Du kan hämta sand/grus gratis, i kärl upp till 10 liter, om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus.
Här finns sand att hämta:

Låda vid infart till miljöstationen på Sydkoster (vid affären)
Låda utanför Bryngelsson på Filjestadsvägen